Toptimism at Work respecteert jouw privacy en gaat zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om. Dit lijkt ons vanzelfsprekend, maar vanwege de nieuwe AVG-wetgeving hebben we voor je op een rij gezet welke persoonsgegevens wij bewaren, wat we er mee doen en waarom. Heb je vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring, neem dan gerust contact op met Juul van den Boomen via info@toptimismatwork.nl.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Toptimism at Work verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Toptimism at Work verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze gratis tips & tricks
 • Een event aan te kondigen
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Toptimism at Work analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Toptimism at Work verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Toptimism at work neemt, in het kader van persoonlijke coaching en teamcoaching, regelmatig persoonlijkheidsprofileringen met het instrument Management Drives (MD) af. Deze gegevens worden zorgvuldig in het Management Drives systeem opgeslagen en beheerd. Deze gegevens  worden enkel met toestemming van de betrokkene verstrekt aan derden. Toptimism at work hanteert de wettelijke geheimhoudingsplicht rondom deze gegevens en een bewaartermijn van 10 jaar vanaf het moment van afronden van de vragenlijst, om individuen in staat te stellen ontwikkelingen inzichtelijk te maken tussen meerdere MD profielen. Je kunt ons altijd verzoeken om je MD gegevens te wijzigen en te wissen. Stuur daartoe een mail naar info@toptimismatwork.nl.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Toptimism at Work neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Toptimism at Work) tussen zit.

Toptimism at Work maakt gebruik van Autorespond voor het verspreiden van haar berichten, zowel nieuwsbrieven als trainingsinformatie of aankondiging van events. Bij het verzenden van e-mails via Autorespond worden zogenaamde web beacons meegezonden. Deze web beacons houden bij of de e-mail is geopend en of er op links in de nieuwsbrief is geklikt. Deze informatie wordt gebruikt voor statistische doeleinden.

Toptimism at Work bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Toptimism at Work verstrekt uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van haar overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.

Toptimism at Work gebruikt functionele, analytische en tracking cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Toptimism at Work en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@toptimismatwork.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Toptimism at Work wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Toptimism at Work neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Juul van den Boomen via info@toptimismatwork.nl.

 

Contactgegevens

www.toptimismatwork.nl
Adres:
Telefoon: 06-24899211
E-mail: info@toptimismatwork.nl